Den mansdominerade musikhistorian

Idag diskuterade vi jämställdhet i en sjätteklass i samband med musikhistoria. Det är nästan uteslutande manliga kompositörer som finns i historieböckerna och vi diskuterade orsakerna till det. Sedan kom vi in på hur jämställdhetssituationen ser ut idag och där hade eleverna lite olika åsikter… Jag tyckte det var viktigt att diskutera det en stund.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s